Slovenčina pre cudzincov

SLOVENČINA PRE CUDZINCOV

Preklady

Poskytujeme preklady z/do anglického a nemeckého jazyka. Cena od 15 EUR za normostranu. Cena závisí od náročnosti, rozsahu a doby dodania textu.