Cenník

Platobné podmienky

Cena je uvedená na 1 osobu/1 hodinu:
KATEGÓRIA – DOSPELÍ (50 min) CENA
1 – členná skupina: 18,00 €
2 – členná skupina: 9,00 €
4 – členná skupina: 6,00 €
KATEGÓRIA – DETI od 10 do 15 rokov (45 min) CENA
Skupinové vyučovanie detí 2 – 4 členná skupina: (2 hodiny/týždeň, 8 hodín/mesiac) 66,00 €
Individuálna 60 min. hodina: (4 stretnutia/mesiac) 66,00 €
KATEGÓRIA – SLOVENČINA PRE CUDZINCOV (50 min) CENA
1 – členná skupina: 30,00 €
2 – členná skupina: 20,00 €
Platba za polrok vopred: 5% zľava                        Platba za rok vopred: 10% zľava