Cenník

Platobné podmienky

Cena je uvedená na 1 osobu/1 hodinu:

KATEGÓRIA – DOSPELÍ (60 min) CENA
1 – členná skupina: 25,00 €
2 – členná skupina: 13,00 €
4 – členná skupina: 7,00 €
KATEGÓRIA – DETI od 10 do 15 rokov (60 min) CENA
Individuálna 60 min. hodina:
(4 stretnutia/mesiac)
99,00 €/
1 osoba
KATEGÓRIA – SLOVENČINA PRE CUDZINCOV (50 min) CENA
1 – členná skupina: 30,00 €
2 – členná skupina: 20,00 €

Platba za 80 hodín vopred: 5% zľava