O nás

Jazyková škola Brontvai’s English Private School (BEPS) už od roku 1990 poskytuje vyučovanie anglického a nemeckého, ako aj slovenčiny pre cudzincov. V rôznych špecializovaných programoch sa v prvom rade prispôsobuje požiadavkám klienta a vytvára kurzy šité na mieru pre jednotlivcov, skupiny alebo firmy. Cieľom výučby je, aby sa klient dokázal vyjadrovať v cieľovom jazyku plynule a s primeraným jazykovým sebavedomím.

Majiteľkou a garantom vzdelávania v jazykovej škole BEPS je PaedDr. Katarína Brontvai. Výučbu na všetkých jazykových úrovniach zabezpečuje tím vysokoškolsky vzdelaných lektorov, ktorí majú bohaté skúsenosti s výučbou cudzieho jazyka. Výučba je zameraná predovšetkým na praktickú stránku jazyka, teda komunikáciu a porozumenie. 

Študenti sa učia priamo na hodinách, kde sa pomocou zaujímavých aktivít a hier vytvára prirodzené prostredie cieľového jazyka. Vďaka moderným metodickým trendom sa naučia pohotovo reagovať v najrôznejších situáciách a dosiahnu komplexný rozvoj všetkých jazykových zručností.

V roku 2018 vzniklo pod vedením jazykovej školy občianske združenie Diamanty oz, ktorého cieľom sú:

  • podpora v oblasti rozvoja vzdelávania 
  • zabezpečovanie organizácie kultúrnych, spoločenských a iných podujatí, najmä ich technicko-materiálne, personálne zabezpečenie
  • organizovanie výletov, táborov, sústredení, prednášok alebo iných podujatí
  • podpora a rozvoj umenia, remesiel
  • vzdelávanie a osveta v oblasti psycholoógie, wellness služieb a životosprávy

NÁŠ TÍM

PaedDr. Katarína Brontvai

Majiteľka a garant jazykovej školy

Mgr. Zuzana Fidriková

Špecialistka na vyučovanie všeobecnej a obchodnej angličtiny

Katarína Gallas, MBA

Špecialistka na vyučovanie angličtiny pre deti a obchodnej angličtiny

Barbora Klímová Lektor

Mgr. Barbora Klímová

Špecialistka na vyučovanie obchodnej angličtiny a slovenčiny pre cudzincov

PaedDr. Aurelia Plávková Tináková, PhD

Špecialistka na vyučovanie všeobecnej a obchodnej angličtiny

Eva Izraelová-Parcová

PaedDr. Eva Izraelová-Parcová

Špecialistka na vyučovanie nemeckého jazyka

Mgr. Veronika Kudlička Brnová

Špecialistka na vyučovanie všeobecnej a obchodnej angličtiny