Kurzy pre firmy

KURZY PRE FIRMY

Naša škola má viac než 17 ročnú skúsenosť v poskytovaní korporátneho vzdelávania na mieru. Pre firmy ponúkame:

– obsah a rozvrh šitý na mieru podľa požiadaviek klienta
– neustále hodnotenie a monitorovanie napĺňania cieľov
– nízky počet účastníkov v skupine (1 – 2 – 4 alebo podľa Vašich požiadaviek)
– dochádzanie za klientom, do firmy

Programy ponúkané v angličtine a nemčine

1 OBCHODNÁ ANGLIČTINA, NEMČINA – FIREMNÉ KURZY NA MIERU

Všeobecne zameraný kurz obchodnej angličtiny alebo nemčiny vo všetkých úrovniach, s dôrazom na zlepšenie komunikačných zručností v rôznom kontexte obchodného jazyka (všeobecné zameranie na obchodnú komunikáciu, slovnú zásobu, prezentácie, písanie, prípadové štúdie).

 

2  ANGLIČTINA, NEMČINA PRE ŠPECIFICKÉ ÚČELY

Telefonovanie, Socializing, Efektívne prezentácie, Efektívne mítingy

Program určený pre viacerých účastníkov, ktorý je vo forme autentických rolových hier a simulácií, prípadových štúdií a diskusií na rôzne témy zameraný na rozvoj slovnej zásoby, obchodnej frazeológie v tej oblasti obchodného styku, ktorú klient potrebuje zdokonaliť (vedenie mítingov, prezentácií, negociácií, telefonovanie, spoločenský kontakt)

 

3 NA MIERU  

Využite možnosť absolvovať kurzy šité na mieru podľa Vašich predstáv. Na úvodnom pohovore s Vami pripravíme obsah kurzu.

 

4 VÍKENDOVÉ KURZY PRE ZANEPRÁZDNENÝCH

Ste počas týždňa zaneprázdnení, no túžite sa učiť anglický jazyk? Potom práve pre Vás je určený víkendový intenzívny kurz angličtiny, ktorý pripravíme na mieru podľa Vašich požiadaviek. Výučba prebieha v soboty.

5 SEKRETÁRSKA ANGLIČTINA

Kurz pre administratívnych pracovníkov sekretariátov, pokrývajúci tréning základných komunikatívnych a písomných zručností

 

6 OBCHODNÁ KOREŠPODENCIA

Program zameraný na rozvoj a zlepšenie zručností v obchodnej korešpondencii.

(modelové pracovné listy, reporty, zmluvy, životopis, zápis a príprava  agendy, e-mailová komunikácia)   

 

7 PRÍPRAVA NA PRACOVNÝ POHOVOR

Získajte istotu príďte sa k nám pripraviť na pracovný pohovor v angličtine. Formou autentických rozhovorov a simulácií získate portebný tréning v cudzom jazyku. Súčasťou kurzu je aj vypracovanie životopisu.

 

8 INTENZÍVNY GRAMATICKÝ SEMINÁR

Zhrnutie a praktické precvičenie najdôležitejších gramatických javov, ktoré sa uplatňujú v obchodnej komunikácii